Guru

NO NAMA JABATAN STATUS
1 Dr. KH. Agus H. Bashori, Lc., M.Ag. Ketua Yayasan GTY
2 H. M. Mujib, SH., M.Pd.I. Kepala Sekolah GTY
3 KH. M. Syu’aib Alfaiz, Lc., M.Si. Wakil Kepala Madrasah GTY
4 Abd. Wahid, S.Pd., M.Si. Waka Kurikulum GTY
5 Yusuf Supriyadi Guru GTT
6 Wiki Susanto, S.Pd.I. Guru GTT
7 Abdul Aziz Setiawan, SKM. Guru GTT
8 Moch. Syahri Guru GTT
9 Saifullah al-Hafizh Guru GTT
10 Muchamad Hanafi, S.Pd. Guru GTT
11 Robi Aiman, S.E. Guru GTY
12 Rizal Arfiansyah, S.Psi Guru BK GTY
13 Ahmad Hasim Avid, S.Pd Guru GTY
14 Muhamad Irwan, S.Pd Guru GTY
15 Febri Arissandi, S.Pd Wali Kelas X A GTY
16 M. Satria Putra Perdana, S.Pd. Guru GTT
17 Yazid Rofiqi, S.Kom Kepala Lab. Komputer GTT
18 Supriadi, S.Pd. Wali Kelas XI A GTY
19 Naufal Fikri, S.Pd. Guru / Waka. Kesiswaan GTY
20 Achmad Faries Farhan Kholil, S.Pd. Guru GTT
21 Rahmat Jahar, ST., MT. Guru GTT
22 Astiti Yugianti, S.Pd. Wakamad Putri GTY
23 Hanna, M.Pd I. Wakakur, Walas GTY
24 Nurul Faridah, S.Pd. Guru GTY
25 Ririn Suneti, M.Pd. Guru GTT
26 Vina Izzah Mu`minah Guru GTT
27 Yani Adi Setya, S.T Guru GTT
28 Bobi Dewi Sriwulandari, S. Psi. Guru BK GTT
29 Marisa Wahyu Candra Wulan, S.Pd. Guru GTY
30 Choirotun Nisa, S. Pd. Guru, Walas, Pustakawan GTY
31 Elok Ayu Khumaerok Ertika Subekti, M.Pd. Guru, Walas GTY
32 Fitasya Tria Nanda, S. Pd Guru GTY
33 Iffah Karimah Guru GTT

 

Pegawai

NO NAMA JABATAN STATUS
1 Robby Basyir, S.Ak. Kepala Tata Usaha PTY
2 Harris Ardiansah, S.Pd. Operator PTY
3 Syahrul Yoga Aremanda Admin Desainer PTY
4 Hanik Susanti, A.Md. TU dan Waka Sarpras pi PTT
5 Zahrotul Mufidah Bendahara PTT
6 Indah Suci Indiarti, S.Kep. UKS PTY
7 Taufik Ramadhan Sarpras PTT
8 Amin Wahyudi Office Boy PTY
9 Arvan Mohan Pane Kebersihan PTT

Catatan:

  1. GTY = Guru Tetap Yayasan, yaitu Guru yang diangkat oleh Yayasan dan tempat tugas utamanya adalah di MA Al-Umm.
  2. GTT = Guru Tidak Tetap, yaitu Guru yang diangkat oleh Yayasan, sementara tugas utamanya ada di lembaga pendidikan lain (seperti si SDI Al-Umm, SMPI Al-Umm, atau PP Al-Umm) di bawah naungan YBM, atau atau Guru yang diangkat khusus di MA Al-Umm tetapi tidak memenuhi syarat minimal sebagaimana yang ditetapkan Yayasan.